Ceník služeb


Služby v oblasti účetnictví

Vedení komplexní hospodářské a účetní agendy včetně DP Cena
Daňová evidence - podnikatelská sféra ** od 1 500,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - podnikatelská sféra ** od 2 500,- Kč/měs.
Účetnictví (podvojné) - nezisková sféra ** od 2 500,- Kč/měs.
Mzdy paušál / firma - podnikatelská sféra od 350,- Kč/měs.
Mzdy paušál / firma - nezisková sféra od 550,- Kč/měs.
Zpracování mezd 1 - 10 zaměstnanců 150,- Kč/zam.
Zpracování mezd 11 - 50 zaměstnanců 130,- Kč/zam.
Zpracování mezd nad 50 zaměstnanců dohodou
Zpracování mezd u dohod dle zákoníku práce 100,- Kč/dohoda/měs.
Od 1.1.2017 Exekuční srážky ze mzdy 70,- Kč/ zam./měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


v ceně za účetnictví je také zahrnuto:
  • daňové poradenství
  • zastupování na příslušných úřadech
  • zpracování všech souvisejících daňových přiznání
  • zasílání metodických informací a aktualit
  • pojištění odpovědnosti za škodu do výše 10 mil. Kč
  • založení účetní závěrky do Sbírky listin u OR

Služby v oblasti daní

Daňové a ekonomické poradenství Cena
Daňové a ekonomické poradenství od 800,- Kč/hod.
Práce asistenta daňového poradce od 350,- Kč/hod.
Daňové a ekonomické poradenství - paušál ** od 2 500,- Kč/měs.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí

Zpracování daňových přiznání Cena
právnických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 3 000,- Kč/ks
fyzických osob (v řádném i prodlouženém termínu) od 2 500,- Kč/ks
k silniční dani od 200,- Kč *
dani z nemovitých věcí od 300,- Kč *
z nabytí nemovitých věcí od 200,- Kč *

* dle rozsahu

Zpracování - ostatní Cena
přehledů pro OSSZ 300,- Kč/ks
přehledů pro zdravotní pojišťovny 300,- Kč/ks
podnikatelských záměrů od 5 000,- Kč/ks *
podkladů pro úvěr od 2 000,- Kč/ks *

* dle rozsahu


Služby v oblasti informačního systému

Vzdálené připojení k informačnímu systému Fullcom (dále „IS“) Cena
Jednorázový zřizovací a licenční poplatek za přístup každého PC k serveru Fullcomu 3 500,- Kč/ks
Připojení každého PC k IS Premiér a systémová podpora (licence, údržba, zálohy ...) 230,- Kč/měs.
Uživatelské školení k obsluze IS Premiér 450,- Kč/hod.

** služby jsou poskytovány jako dílčí plnění (§21/9 zák. 235/2004 Sb.), DUZP je vždy 1. den druhého měsíce kalendářního čtvrtletí


Doplňující informace:
  1. Při účtování sazeb, které jsou kalkulovány hodinovou sazbou, se cena vztahuje na každou započatou hodinu.
  2. Uvedený ceník neobsahuje kompletní sortiment nabízených služeb, další kalkulace na požádání.
  3. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Výsledné ceny jsou vždy smluvní.
  4. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.